Przydatne strony www

Baza obowiązujących aktów prawnych:

http://biblioteka.sejm.gov.pl/prawo/

Ministerstwo Sprawiedliwości:

https://ms.gov.pl/