E-porady prawne

Oferujemy Państwu możliwość uzyskania porady prawnej także drogą elektroniczną. Odbywa się to w następujący sposób:

  1. treść zapytania prawnego należy przesłać pocztą e-mail na podany niżej adres:
    sekretariat@swierczynscy.com
  2. po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się z Państwem podając kwotę opłaty za udzielenie porady i numer rachunku bankowego Kancelarii, na który należy dokonać wpłaty; możemy prosić również o przekazanie drogą elektroniczną dodatkowych informacji lub dokumentów;
  3. porada prawna zostanie Państwu przesłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu opłaty na rachunek bankowy Kancelarii.